Prekių grąžinimas ir keitimas

Preču maiņa un atgriešana

11.1 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

11.2. Lai atgrieztu preci (es) 11.1. Noteikumos noteiktajos gadījumos Pircējam ir jāaizpilda atpakaļnosūtīšanas dokuments brīvā formā un jāiesniedz kopā ar atpakaļ nosūtītajām precēm.

11.3. Atgriežot preces pārdevējam, jāievēro šādi nosacījumi:

11.3.1. Precei jābūt oriģinālā, nebojātā, tīrā iepakojumā;

11.3.2. Precei jābūt nebojātai, tīrai, labā stāvoklī;

11.3.3. Precei ir jābūt nelietotai, ar oriģinālajām etiķetēm, izņemot gadījumu, ja tas ir bijis ražošanas brāķis;

11.3.4. Atgriežot preci, ir jāatgriež arī pirkumu apstiprinošs dokuments un jāaizpilda 11.2. punktā minētais dokumens.

11.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atpakaļ preces, ja pircējs nav izpildījis visus iepriekš minētos ar preces atpakaļnosūtīšanu saistītos noteikumus.

11.5. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma saskaņā ar Noteikumu 4.2. punktu. Gadījumā, ja pircējs piefiksē preses bojājumus, kas aprakstīti 9.7. Noteikumu punkt;ā, pārdevējs apņemas šīs preces apmainīt pret līdzvērtīgām. Ja pārdevējam nav vienādas preces, viņš atdod Pircējam samaksāto naudu par attiecīgo preci(ēm).